20160504-09h27m59s-FFA6370.jpg

At the killing caves, ner Battambang, on Phnom Sampeau.